N Harmonie Moutfort-Medingen a.s.b.l.
Proufsall: Projet vu Mutfert op lëtzebuergesch en français
Home
Historesches
Eist Duerf
Musikanten
Musikanner
Dirigent
Comité
Proufsall
Museksschoul
Programm
D'Bliedchen
Fotogalerie
Centenaire
Links
Kontakt
Impressum
Intern Säit

D’Gemeng huet der Harmonie Mutfert-Méidéng op hirer Generalversammlung 2005 den éischten Projet presentéiert fir d’Réalisation
vun engem Gebäi mat engem Proufsall an enger Musekschoul, dat niéwent den Mutferter Centre Culturel soll gebaut soll gin.

Den Architekt vum Projet, Jean Petit, huet d’Presentatioun selwer gemaach an mir sin frou fir Iech können dei éischt Biller
vum Projet ze weisen.

Dësen Plang weist dei genau Lag vum néien Gebäi beim Centre Culturel zu Mutfert.

Hei de Plang vum Rez-de-chaussée mam Proufsall, dem Vestiaire, engem Réuniounssall, den Sanitäranlagen an den Säll fir d’Archiven.

An hei de Plang vum 1ten Stack mat dem Solfègesall an den 4 Säll fir individuel Couren.

wéider

Aktualiséiert: 09.12.2023
Copyright © by KIHM Jérôme 2004 & ZIMMER Nico 2004 - 2024