Centenaire (1903-2003): op lëtzebuergesch en français
Home
Historesches
Eist Duerf
Musikanten
Musikanner
Dirigent
Comité
Proufsall
Museksschoul
Programm
D'Bliedchen
Les Amis de l'Harmonie
Fotogalerie
Centenaire
Feedback Säiten
Links
Kontakt
Impressum
Intern Säit

D'Buch vum Centenaire :

Vir d'Buch ze kaafen braucht der nemmen 45 € op de Konto vun der Harmonie Moutfort-Medingen ze iwwerwéisen:

CCPL LU44 1111 0394 9415 0000
mat der Mentioun: livre d'or

Mir schécken Iech d'Buch soubal mir de Montant krutt hun.


Den CD vum Centenaire :

Vir den CD ze kaafen braucht der nemmen 10€ op de Konto vun der Harmonie Moutfort-Medingen ze iwwerwéisen:

CCPL LU44 1111 0394 9415 0000
mat der Mentioun: cd centenaire

Mir schécken Iech den CD soubal mir de Montant krutt hun.

 

Aktualiséiert: 06.11.2007
Copyright © by KIHM Jérôme & ZIMMER Nico 2004 - 2012